Mo Sheanair: na bha mi ag iarraidh a dh’abair

An Sgeulaiche Spagach

Tha sinn a’ co-roinneadh mo cupa ti, sibhse agus mise, ann an pòirdse an seo.  Tà ma tha mi an seo agus chan eil sibh an seo.

Ach tha fios agam sibhse an seo fhathast. Tha sibh ag innseadh mi agus is urrainn dhomh a cluinn do fhaclan sàmhach. Leis an ceilearadh de eòin, leis an dranndan de bògasan, leis an éigheach de gaoth.

Tha sibh ag iarraidh a dh’innis mi gu bheil bidh beatha air buanaich.

Agus theagamh bidh i. Dhuibh, bha i. Tha mi an dochas fhaigh sibh i ann an tìr thairis. Tha mi an dochas sibh toilichte agus sìtheil. Cha bidh sinn gu màth do seal, ach bidh sinn a’ smaoineachadh dhibh tric agus chan eil ar gaol a’ bàsachadh.

Bidh ar beathannan deifrichte gun shibh agus i, ach bidh sinn a’ feuchainn. Bidh araon sibhse agus ise ann ar cridheachan. Tha mi ag ionndrainn sibh, caraid, laoch mòr, duine màth, agus chan eil fios agam mar a abair e. Chan eil sinn ag abair a h-uile gu bràth.

Ach…

View original post 54 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s